понеділок, 23 вересня 2019 р.

Сертифікати й атестація: деякі пункти Порядку підвищення кваліфікації

Неозброєним оком помітно тенденцію останніх кількох років серед освітян - колекціонування сертифікатів із різних семінарів, форумів, майстер-класів тощо. Це явище зумовлено не марнославством, як комусь на перший погляд хибно може здатися. Річ у тім, що законами України “Про освіту”“Про вищу освіту”Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2183), та іншими актами законодавства, участь у різних семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо визнається педагогічними (вченими) радами відповідних закладів як підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників. А 3 вересня набрав чинності  документ 800-2019-п (прийняття від 21.08.2019).  Зокрема Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №800 затверджено Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (далі - Порядок; оригінал - за покликанням).

Отже, потрібні сертифікати для атестації чи не потрібні? Визнаються всі чи тільки якісь окремі, виняткові? Скільки годин узагалі можна "покрити" сертифікатами?
Що вважається самоосвітою?
Чи можна атестуватися завдяки оприлюдненню власних напрацювань чи персонального освітнього ресурсу?

Розглянемо деякі пункти Порядку.
6. Педагогічні і науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами.
Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.
Основними видами підвищення кваліфікації є:
навчання за програмою підвищення кваліфікації;
стажування;
участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

7. Педагогічні та науково-педагогічні працівники з урахуванням результатів самооцінки компетентностей і професійних потреб, змісту власної викладацької діяльності та/або посадових обов’язків самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (далі – суб’єкти підвищення кваліфікації).
8. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС, (один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою.
Підвищення кваліфікації педагогічними і науково-педагогічними працівниками здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації закладу освіти на певний рік, що формується, затверджується і виконується відповідно до цього Порядку.
Педагогічні і науково-педагогічні працівники мають право на підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік згідно з цим Порядком.
12. Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників шляхом їх участі у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо здійснюється відповідно до річного плану підвищення кваліфікації закладу освіти та не потребує визнання його педагогічною (вченою) радою.
Обсяг (тривалість) такого підвищення кваліфікації визначається відповідно до його фактичної тривалості в годинах (без урахування самостійної (позааудиторної) роботи) або в кредитах ЄКТС (з урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи), але не більше ніж 30 годин або 1,5 кредиту ЄКТС на рік.

16. Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного або науково-педагогічного працівника закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років.
Визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
24. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.
Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної (вченої) ради відповідного закладу освіти.
Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників закладів освіти встановлюється педагогічними (вченими) радами відповідних закладів освіти.
25. Педагогічний або науково-педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної (вченої) ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.
У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) замість документа про підвищення кваліфікації подається звіт про результати підвищення кваліфікації або творча робота, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті закладу освіти та/або в електронному портфоліо педагогічного або науково-педагогічного працівника (у разі наявності). Форму звіту визначає відповідний заклад освіти.
Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні педагогічної (вченої) ради закладу освіти. Вчена рада закладу вищої освіти може доручити розгляд таких питань педагогічним (вченим) радам структурних підрозділів.
Для визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна (вчена) рада заслуховує педагогічного або науково-педагогічного працівника щодо якості виконання програми підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації, дотримання суб’єктом підвищення кваліфікації умов договору та повинна прийняти рішення про:
визнання результатів підвищення кваліфікації;
невизнання результатів підвищення кваліфікації.
У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна (вчена) рада закладу освіти може надати рекомендації педагогічному або науково-педагогічному працівнику щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації та/або прийняти рішення щодо неможливості подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до плану підвищення кваліфікації закладу освіти до вжиття ним дієвих заходів з підвищення якості надання освітніх послуг.
Результатом підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, може бути присвоєння їм повних та/або часткових професійних та/або освітніх кваліфікацій у встановленому законодавством порядку.
Увага! Це тільки окремі пункти ПОРЯДКУ підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Загалом - дуже цікаве чтиво, рекомендую!
неділя, 22 вересня 2019 р.

Global Teacher Prize Ukraine-2019. А кого підтримуєте ви?

Напевно, кожен учитель стежить за перебігом конкурсу Global Teacher Prize Ukraine.
   . Зараз триває народне голосування за найкращого вчителя. Хоч усі колеги гідні звання переможця, та віддаю свій голос за пані Олену Гальвіцьку - учительку зі Львова зі стажем роботи 27 років. Чому? 
  За пані Оленою стежу у фейсбуці понад 2 роки. Це вчителька, залюблена у свою справу, тому її обожнюють діти, а все, що вона робить - легке й зрозуміле, бо природне. Саме пані Олена надихнула мене на створення книжечок із дітьми на уроках. Але учні Олени Гальвіцької не просто пишуть книжечки - учителька видрукувала вже понад 20 збірок творів своїх вихованців для читання в класі; діти уважають свої "підручники" цікавішими за традиційні, бо в них є емоції.
Два роки тому запросила пані Олену до енциклопедії про сучасних учителів (https://olesya12142111.blogspot.com/p/blog-page_82.html…). Тоді ні Олена Гальвіцька, ні я не підозрювали, що перша буде в десятці кращих учителів, а друга за неї вболіватиме 
Друзі, підтримаймо пані Олену! 


субота, 21 вересня 2019 р.

Фейкова реклама

Оце так фейк із нахабним використанням мого фото...😳😳😳
Я не рекламую й ніколи не рекламувала жодні методи схуднення. І зрозуміло, що на фото точно не чернігівська вчителька🤨🤨🤨
Одним словом, хочете бути стрункими - ведіть здоровий спосіб життя й не ведіться на фейки😊☝️

P.S. Поширюю скрин, а не сайт: для чого збільшувати фейковим новинам кількість переглядів?🤔