Перейти до основного вмісту

Публікації

Показано дописи з липень, 2022

Початок навчального року. Візит освітнього омбудсмена

 Освітній омбудсмен та представники Хустської громади окреслили проблеми освіти та шляхи їх вирішення До міста Хуст завітав освітній омбудсмен України Сергій  Горбачов, з яким відбулася низка зустрічей. Під час спілкування з міським головою Хустської громади, паном Володимиром Кащуком, обговорили важливі питання освіти, адже Хустська громада, як і багато інших в Україні, у складний воєнний час формує освітню мережу та має багато запитань і проблем, які потребують вирішення. Працівники управління освіти також мали тривале професійне спілкування із захисником прав учасників освітнього процесу - освітнім омбудсменом.  Говорили відверто про проблеми освіти під час воєнного стану та шляхи їхнього вирішення. Хоча для вирішення частини проблем необхідна спільна робота та прийняття рішень органами центральної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості.   Які ж освітні проблеми потребують вирішення? 1) Організація освітнього процесу в  новому навчальному році. Наприклад,  частина

Школа - територія прав людини

У межах проєкту "Глобальна освіта - знаємо права людини" реалізовують програму "Школа - територія прав людини".  Хустська громада приймає гостей (точне місце не називаю свідомо). Серед присутніх - директори та заступники директорів шкіл з Лисичанська, Попасної, Дніпра, Львова та інших міст нашої прекрасної країни, понівеченої ворогом. Є директори шкіл, які фінансуються в повному обсязі. Є керівники знищених, спалених ущент закладів освіти... Можна зруйнувати стіни будівлі, але дух відваги, віри, пізнання не знищити. Робота в межах програми надзвичайно насичена й цікава (про все - пізніше). Надзвичайно приємно, що наша громада стала майданчиком такої об'єднавчої й творчої сили. Робоча група в межах програми Олександра Козорог – керівниця освітнього відділу УГСПЛ, тренерка, експертка Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини», координаторка проекту «Школа – територія прав людини». Андрій Кінаш – координатор роботи з методичною виставкою «Кожен має

Модельна навчальна програма та навчальна програма

Модельні навчальні програми - програми, затверджені державою. Вони своєрідні карти, на яких точка А - державний стандарт, точка Б - очікувані результати.  Проте щоб визначити, яким саме шляхом пройти з точки А до точки Б, потрібен індивідуальний підхід - варто конкретизувати маршрут. Таким чином конкретизована й індивідуалізована модельна програма - це навчальна програма.  Модельна програма типова, її складають авторські колективи, держава грифує. За модельними програмами пишуть підручники.  Навчальна програма - індивідуальна для кожного закладу, її складають учителі, затверджує педрада. За навчальними програмами учитель готує календарні, плани-конспекти уроків або інші поурочні матеріали.  Дуже детально пояснено різницю між програмами в цьому матеріалі . 

Форми навчання: екстернат, сімейна, дистанційна тощо

Чи можуть батьки обирати форму навчання для своїх дітей? Чи мають на це право? Відповідь - у Законі «Про освіту» (чинний з 2017-го року) - у статті 9. ⏺1.Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх. ⏺Основними формами здобуття освіти є: ✔️інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); ✔️індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві); ✔️дуальна. ✅2. Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі. ✅3. Заочна форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою у проміжку між ними. ✅4. Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасн

Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану

Повна версія рекомендацій За покликанням - вичерпний перелік документів для закладів освіти☝️ Наприклад⬇️ ІІ. Перелік документів, що регулюють питання охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі освіти Під час перевірки готовності закладу освіти до нового навчального року слід мати такі документи: 1️⃣матеріали щодо атестації закладу освіти (наявність висновку з охорони праці); правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладу освіти, що затверджені керівником; 2️⃣колективний договір (наявність розділу «Охорона праці», комплексних заходів з цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності; матеріали щодо їх виконання (акти) оформлюють 2 рази на рік); 3️⃣посадові інструкції з розділом з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників закладу освіти з їхніми особистими підписами; наказ керівника закладу освіти про призначення відповідальних осіб (видається щорічно перед початком навчального року) за організацію роботи з питань цивільного захисту, охорон

НУШ: оцінювання в 5-их класах

Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти (тезисно)  ✅ Види оцінювання результатів навчання учнів: 1️⃣формувальне,  2️⃣поточне, 3️⃣підсумкове: тематичне, семестрове, річне  (тут детальніше). ✅ Вибір оцінювання здійснює заклад:  1️⃣за системою оцінювання, визначеною законодавством; 2️⃣за власною шкалою (заклад має визначити правила переведення загальної оцінки результатів навчання семестрового та річного оцінювання до системи, визначеної законодавством, для виставлення у Свідоцтві досягнень);  3️⃣семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 до 12. 4️⃣Адаптаційний період - БЕЗ оцінювання. За  рішенням педагогічної ради (за потреби) заклад освіти може визначити адаптаційний період,  упродовж якого не здійснюється поточне та тематичне оцінювання. 5️⃣Слова чи бали? Реком

Види оцінювання

 ✅Формувальне (поточне формувальне) оцінювання, окрім рівневого або бального може здійснюватися у формі самооцінювання, взаємооцінювання учнів, оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів (карток, шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної діяльності учнів тощо). ✅Основною ланкою в системі контролю у закладах загальної середньої освіти є поточний контроль, що проводиться систематично з метою встановлення рівнів опанування навчального матеріалу та здійснення корегування щодо застосовуваних технологій навчання. Основна функція поточного контролю – навчальна. Запитання, завдання, тести, тощо спрямовані на закріплення вивченого матеріалу й повторення пройденого, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою класу. Також звертаємо увагу на важливість урахування мотиваційно-стимулюючої функції поточного оцінювання. ✅Тематичне оцінювання пропонується здійснювати на основі поточного оцінювання із урахуванням проведених діагностич

Навчальний рік 2022 / 2023: матеріали для роботи

Тут зібрано матеріали з офіційних джерел, із якими будемо працювати з нового навчального року✔️ ✅ Державний стандарт базової середньої освіти ✅ Різниця між освітніми програмами ✅ Модельні навчальні програми для 5-9 класів НУШ (запроваджуються з 2022/2023 навчального року) ✅ Навчальні програми для 6-9 клас ів ✅ Навчальні програми для 10-11 класів ✅ ІМЗО про матеріали для НУШ ✅ Підручники для 5 класу НУШ (перегляд / завантаження) ✅ Навчально-методичні матеріали (ІМЗО: у таблиці покликання на підручники, посібники, календарно-тематичне планування)

Програми: різниця є✔️

✅ Освітня програма   –  це програма, яку складає заклад загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є   Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня . Освітня програма має містити:  1️⃣загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти; 2️⃣вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 3️⃣перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення; 4️⃣форми організації освітнього процесу; опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 5️⃣інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти). ▶️Схвалення - педагогічною радою закладу освіти, затвердження -  керівником закладу освіти.  ✅Типові освітні програми. Міністерство освіти і науки України затверджує типові освітні програми.  Заклади загальної середньої освіти можуть використовувати

Відпустки для педагогічних та науково-педагогічних працівників-2022

 ✅Верховна Рада України повертає можливість тривалості відпустки для педагогічних і науково-педагогічних працівників - 56 днів замість 24.  Проєкт закону 7251 прийнято в цілому і має бути підписано спікером сьогодні. 🔺ВАЖЛИВО🔺 Читаємо проєкт закону 7251, за який сьогодні проголосувала Верховна Рада України й аналізуємо.  6. У Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15 березня 2022 року No 2136-ІХ: 1) у статті 1: частину першу викласти в такій редакції: "1. Цей Закон визначає особливості проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, особливості трудових відносин працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні, а також осіб, які працюють за трудовим договором, укладеним з фізичними особами (далі – працівники), у період дії воєнного стану, введеного відпові