Сторінки

неділя, 10 липня 2022 р.

Програми: різниця є✔️

Освітня програма – це програма, яку складає заклад загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

Освітня програма має містити: 

  • 1️⃣загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
  • 2️⃣вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
  • 3️⃣перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
  • 4️⃣форми організації освітнього процесу;
  • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
  • 5️⃣інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).

▶️Схвалення - педагогічною радою закладу освіти, затвердження -  керівником закладу освіти. 

✅Типові освітні програми. Міністерство освіти і науки України затверджує типові освітні програми. 

Заклади загальної середньої освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми. 

Інші освітні програми - ті, що розробляють на основі типових освітніх програм, НЕ потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.


✅Навчальний план. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, який конкретизує організацію освітнього процесу.

✅Навчальні програми предметів та курсів створюють вчителі (самостійно або об'єднавшись) за одним із способів: 

1️⃣на основі Стандарту; 

2️⃣за зразком типової (модельної) навчальної програми.

Джерело

Немає коментарів:

Дописати коментар