середа, 10 травня 2023 р.

Освітні втрати: пропозиції МОН

 
Пропозиції до Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України 

з питань освіти, науки та інновацій «Освітні втрати й освітні розриви на рівні загальної середньої освіти; вимірювання та механізми подолання» 


1. Утворити постійну робочу групу (наукові й науково-педагогічні працівники) для вивчення питань, пов’язаних із освітніми втратами та освітніми розривами.   

 (Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Український центр оцінювання якості освіти, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Державна установа «Український інститут розвитку освіти»

2. Проаналізувати й узагальнити зарубіжний досвід ефективних методів подолання освітніх втрат та освітніх розривів.  

(Національна академія педагогічних наук України, педагогічні кафедри закладів вищої освіти)


3. Узагальнити досвід ефективних методів / технологій подолання навчальних втрат та освітніх розривів, напрацьований різними суб’єктами освітньої діяльності в Україні.

(Міністерство освіти і науки України, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Державна служба якості освіти, Національна академія педагогічних наук України)

         4. Розробити систему ефективних інструментів, зокрема онлайнових, для поточного діагностування навчальних втрат і розривів з усіх навчальних предметів / інтегрованих курсів.

(Міністерство освіти і науки України, Міністерство цифрової трансформації України, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Державна установа «Український інститут розвитку освіти», громадські організації)

        5. Розробити методичні рекомендації для розроблення та корегування навчальних/освітніх програм з урахуванням потреби в подоланні освітніх втрат.

(Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України,   Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»)

6. Розробити з урахуванням міжнародних практик та національного досвіду Концепцію розвитку системи стандартизованих оц3інювань у сфері загальної середньої освіти в Україні, передбачивши її реалізацію на всіх рівнях здобуття загальної середньої освіти.

(Міністерство освіти і науки України, Український центр оцінювання якості освіти, Національна академія педагогічних наук України) 

7. Забезпечити підтримку проведення започаткованих на сьогодні моніторингових досліджень загальнодержавного та регіонального рівнів для отримання об’єктивних даних про якість освіти.

(Міністерство освіти і науки України,  Український центр оцінювання якості освіти, Державна служба якості освіти, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»,  обласні, Київська та Севастопольська міські державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування).

8. Забезпечити продовження участі України  в міжнародному порівняльному дослідженні якості освіти PISA. Розглянути питання участі України в порівняльних міжнародних моніторингових дослідженнях TIMSS (міжнародне порівняльне дослідження прогресу в математичній та природничій грамотності, учнів 4 та 8 класів), PIRLS (міжнародне порівняльне дослідження читацької грамотності, учні 4 класів). 

(Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України, Український центр оцінювання якості освіти)

9. Передбачити включення питань вимірювання освітніх втрат і розривів та ефективних методів / технологій їх подолання в освітні програми закладів вищої педагогічної освіти й систему післядипломної педагогічної освіти.

(Міністерство освіти і науки України, заклади вищої освіти, заклади післядипломної педагогічної освіти).

10. Продовжити наповнення платформи Всеукраїнська школа онлайн навчальними матеріалами, розробленими відповідно до нових державних стандартів початкової і базової середньої освіти. Розвивати потенціал платформи як клієнт-орієнтованого (із можливістю пошуку тем за ключовими словами, проходження тестувань тощо).

(Міністерство освіти і науки України,  Державна установа Український інститут розвитку освіти)

       11. Реалізувати інформаційну кампанію про освітні втрати та державну, регіональну й місцеву політики щодо їх подолання.Джерело тут. 

Немає коментарів: