Перейти до основного вмісту

Очікувано-неочікуване: НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗВІТ за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018

Сьогодні опубліковано звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018, який, без перебільшень, став новиною дня принаймні серед освітян. Фейсбук-стрічка рясніє заголовками про PISA, а в деяких статтях відчутні легкі (а часом і не дуже) нотки маніпуляції. Отже, краще прочитати звіт самостійно (він у вільному доступі на http://testportal.gov.ua/, займає 441 сторінку, але чтиво досить цікаве).
Звісно, деякі результати є прогнозованими, а деякі виявилися неочікуваними.

Рейтинг
Отже, у загальному рейтингу всіх 78-и країн, які взяли участь у PISA-2018, Україна займає наступні діапазони у рейтингах компетентностей:
читацької – 37-42 позиції,
математичної – 41-46 позиції,
природничо-наукової – 35-42 позиції.

З огляду на те, що на суспільну (можливо, й маніпулятивну) думку, що наша система освіти ніяка, учителі - безнадійно немотивовані та некомпетентні, орієнтовно середній результат - досить пристойний результат.
Звісно, ми порівнюємо свої результати з найвищими, шукаємо рецепти покращення якості освіти, плануємо, виробляємо стратегію... та чи можливий бліцкриг в освіті? Хочеться процитувати Національний звіт із висновків: "Досвід успішних реформ однієї країни найчастіше не можна використати в іншій країні як готовий рецепт, попередньо не врахувавши економічних, соціальних і культурних особливостей цих країн. У різних країнах успішність учнів / студентів може залежати від зовсім різних чинників. При цьому в більшості випадків наслідки тих чи тих рішень, що можуть бути прийняті за підсумками врахування результатів PISA, можна буде оцінити лише за 5–7 років. Швидкі рішення можуть зумовити втрату значної кількості можливостей якісних освітніх реформ, а постраждати від недостатньо продуманих рішень можуть цілі покоління дітей. Ціна неправильних, необґрунтованих рішень досить висока, а витрачені ресурси відновити дуже складно"

Отже, про деякі моменти зі звіту

Про вчителів
Виявляється, якщо зіставити країни за індексом зацікавленості вчителя / викладача і середнім результатом PISA із читання, то можна побачити, що навіть за надзвичайної зацікавленості вчителів / викладачів у викладанні прямої залежності між результатами учнів / студентів із читацької грамотності та зацікавленістю вчителів / викладачів у викладанні не простежується

До речі, навіть прямої залежності між рівнем успішності учнів / студентів і ресурсним забезпеченням закладів освіти (фінансовим, матеріальним, технічним, кадровим) в Україні не спостерігається.

Проте все ж порівняно із середніми показниками по країнах ОЕСР українські заклади освіти гірше забезпечені ресурсами, а українські вчителі / викладачі мають найнижчій рівень початкової заробітної плати.
Прогнозовано, що для ефективного викладання важливо, щоб на заняттях не було шуму й безладу, а учні / студенти були зосереджені на освітньому процесі.

Сім'я
Ми часто оперуємо поняттям "освітнє середовище". У звіті є розділ "Ширше освітнє середовище: сім'я".

 Виявляється, сім’ї — малі, великі, неповні — незмінно є найпершим соціальним осередком, у якому діти вчаться й розвиваються. І оскільки хороше батьківство може формуватися різними соціальними й культурними силами, воно завжди передбачає забезпечення дітей підтримкою, турботою, любов’ю, доброю порадою й захистом для їхнього здорового фізичного, ментального та соціального розвитку.

 Але навчальні досягнення учнів / студентів із читання, математики та природничо-наукових дисциплін не залежать від рівня активності їхніх батьків у шкільних справах. В Україні ті учні / студенти закладів освіти, керівники яких повідомили, що в них більшість батьків залучена до шкільних справ, не набрали більше або менше балів за тих учнів / студентів, які навчаються в закладах освіти, де батьки менш активні (різниця становить не більше 0,5 бала).

Закономірно виникає запитання: як батьки можуть допомогти своїм дітям досягти високих результатів у навчанні? Відповідь проста: одним з ефектних методів є покладання на дітей хатніх або якихось інших обов’язків по господарству, що відповідають їхньому віку. У підлітковому віці не варто надавати дітям якусь очевидну допомогу чи давати їм указівки, що та як робити, краще зосередитися на позитивних моделях поведінки, тобто на власному прикладі демонструвати їм наполегливість у досягненні мети або обговорювати з ними способи вирішення проблем, показувати їм свою зацікавленість процесом їхнього навчання.

Мовне питання
Загалом результати PISA-2018 засвідчують, що в Україні спостерігається специфічна ситуація, коли учні / студенти, які спілкуються вдома іншою мовою, ніж мова оцінювання, демонструють не гірші, а подекуди й кращі результати тестування. Водночас, як показує більш глибокий аналіз цих результатів, після врахування інших чинників, таких як соціально-економічний статус учнів / студентів, місце розташування закладу освіти та тип закладу освіти, мова не є тим чинником, який суттєво впливає на успішність учнів / студентів.


Читання
Дані засвідчують, що індекс задоволеності українських учнів / студентів читанням становить 0,28, що більше, ніж у середньому по країнах ОЕСР. На основні цього індексу було розраховано середній відсоток учнів / студентів , які читають для власного задоволення. В Україні більшість учнів / студентів (62,7 %) повідомила, що читають для задоволення, а 37,3 % — що читають тільки тоді, коли потрібно отримати певну інформацію, коли вони змушені читати, крім того, вони не вважають це заняття важливим.

Найчастіше учні / студенти в Україні читають твори художньої літератури. У середньому 50 % учнів / студентів ніколи або майже ніколи не читають газети та комікси. Загалом такі результати можна інтерпретувати як позитивні, адже відповідно до висновків учених, читання певних типів текстів може розвивати навички читання більше, ніж інші. Зокрема читання довгих і складних текстів, таких як твори художньої літератури та науково-популярні книги, особливо сильно впливає на читацьку вправність дітей і дорослих. Водночас видається, що не зайвим було б замислитися про перспективність популяризації серед молоді й сучасних україномовних коміксів, періодичних видань.

 З іншого боку, високі показники читання художніх текстів українськими підлітками можуть частково бути пов’язані з необхідністю читати значні обсяги таких творів для виконання домашніх завдань з української та зарубіжної літератури.

Деякі 15-річні учні / студенти, які мають низький соціально-економічний статус, але сильну мотивацію до навчання, досягають більш високих успіхів у читанні, ніж ті їхні однолітки, які походять із сімей із високим чи середнім соціально-економічним статусом і не дуже люблять читати. PISA-індекс економічного, соціального та культурного статусу, що використовується для характеристики соціально-економічного статусу учнів / студентів, ґрунтується на кількох компонентах. Два з них — це освіта батьків і кількість книг, до яких учні / студенти мають доступ удома. Добре освічені батьки, які читають своїм дітям, коли ті ще малі, книжки, створюють позитивну модель для наслідування та спонукають дітей бути більш вправними та вмотивованими читачами.

Психологічний добробут
Чи задоволені й наскільки задоволені життям 15-річні підлітки в Україні? У середньому — задоволені: середній рівень становить 8 балів на шкалі задоволеності життям, діапазон якої від 0 до 10. Частка 15-річних учнів / студентів, які задоволені й дуже задоволені життям, становить 82 %. Поряд із цим 11 % учнів / студентів повідомили, що вони не повною мірою задоволені власним життям, а 7 % — що взагалі не задоволені тим, як їм доводиться жити.

Цікаво, що в Україні не спостерігається різниці в задоволеності життям серед підлітків, які навчаються в різних закладах освіти: учні / студенти, які навчаються в ліцеях, гімназіях або спеціалізованих школах так само задоволені чи незадоволені життям, як і ті, які навчаються в загальноосвітніх середніх школах чи в ЗПТО. Водночас місце розташування закладу освіти істотно впливає на задоволеність життям українських підлітків: учні / студенти, які мешкають у сільській місцевості, мають найвищий рівень задоволеності життям, а діти із міст і невеликих міст радіють життю менше.

Більшість українських учнів / студентів, які 2018 р. взяли участь у PISA, позитивно ставляться до навчання у своїх закладах освіти й до того, що вони там вивчають. Наприклад, 79 % учнів / студентів уважають, що старанно вчитися — важливо, 83 % — що старанне навчання допоможе вступити їм до престижного закладу вищої освіти, а 78 % — що старанне навчання допоможе їм отримати гарну роботу.


Більше - в оригіналі тут.
Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Діагностувальні роботи (контрольне оцінювання). Українська мова для 6 класу

  Через певні об'єктивні причини у видавництві "Астон" зошит для діагностувальних (контрольних робіт) ще не дійшов до своїх користувачів, тому розміщуємо  покликання для завантаження першої контрольної роботи у двох варіантах  (за підручником української мови для 6 класу (автори Олена Семеног, Олеся Калинич,Тетяна Дятленко, Михайло Білясник, Валентина Волницька).  Зошит для замовлення буде в доступі на сайті "Астон" тут.  Усі інші матеріали до підручника тут. Зошит написаний у двох варіантах. Кожний варіант містить 9 мовних діагностувальних робіт. Шкала оцінювання тестових завдань   Номер завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Бали 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Про відкриті уроки

  Про уроки - ті, які ВІДКРИТІ Субʼєктивно  20 років працюючи в школі, упевнено можу сказати: ефективною є системна й систематична робота. Одноразове - хіба що просто ефектне. Бо навчання - насамперед праця, щоденна праця розуму, хай і звучить «не по-модньому».  Універсальних методів, прийомів, форм навчання нема - усе залежить від класу, але найбільше - від особистості вчителя, його професійності, характеру, харизми.  Кожен учитель, який себе поважає, завжди готовий до уроку: це можуть бути інтерактивні заняття, а можуть бути і «банальні» тренувальні вправи.  Вибивають учителя з роботи так звані показові уроки - заняття, на які приходять подивитися пів школи колег, адмістрація і - для повного щастя - управлінці… Можливо, тільки я не бачу ефективності відкритих уроків, бо часто вони таки зводяться до вистави.  Є і варіант, коли вчителі прагнуть запросити до себе когось - колегу, батьків, консультантів, експертів … Щоб побачити збоку свої плюси і мінуси. Але це вже інша історія.  Чи мож

Українська література для 6 класу НУШ

Навчальні матеріали   з української літератури для 6 класу НУШ та супровідний матеріал до них 1. Підручник (електронна версія)   Підручник містить коди з додатковими матеріалами на платформі видавництва. Матеріали можна завантажувати та редагувати (без реєстрації). 2.Модельна навчальна програма. Українська література 5-6 кл. Яценко та ін 3. Календарно-тематичне планування 4. Паспорти творів  для 6 класу (1 семестр, 2 семестр) 5. Розвиток мовлення (аркуші / зошит для учнів) 6. Діагностувальні роботи для контрольного оцінювання (замовити можна тут) .  А тут можна переглянути першу частину діагностувальних робіт (контрольне оцінювання) ; 7. Діагностувальні роботи для формувального та поточного оцінювання (замовити можна тут) .  А тут можна переглянути фрагмент зошита - поточне та формувальне оцінювання 8. Робочий зошит (авторка Світлана Дячок) 9. Плани-конспекти уроків від Людмили Власенко. Урок 1 (усі уроки буде опубліковано поступово ) 10. Презентація п ідручника _______________________

Українська мова для 6 класу НУШ

Українська мова: підручник для 6 класу (сайт ІМЗО) . Підручник зараз у друці (з вересня учні матимуть можливість користуватися паперовим варіантом - безоплатно).  Презентація підручників української мови та української літератури Діагностувальні роботи (формувальне оцінювання, контрольне оцінювання) уміщено в підручнику за відповідними QR-кодами. Тести можна завантажувати й залежно від потреб учнів редагувати (без реєстрації). Діагностувальні роботи з української мови. 6 клас (зразок для перегляду) . Зошит НЕ дублює завдання, уміщені в підручнику.  Замовити діагностувальні контрольні роботи можна тут . Головоломки (картки - додаток до підручника) Відеоогляд підручника Календарно-тематичне планування  (1 семестр, 2 семестр) Модельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.) Зошит-конструктор з української мови  (можна використовувати на уроках повторення вивченого в 5 класі) і тут Дорожня карта  за підруч

2023 / 2024 навчальний рік: державні стандарти - типові освітні програми - навчальні (+модельні) програми

Тут зібрано матеріали з офіційних джерел, із якими будемо працювати з нового навчального року (формула: стандарт - освітня програма - навчальна програма) 1-4 класи (НУШ) Стандарт Державний стандарт початкової освіти (1 - 4 класи) Типові освітні програми Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 1-2 клас Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. 1-2 клас Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 3-4 клас Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. 3-4 клас Навчальні програми Навчальні програми для 1-4 класів 5-9 класи  Стандарт (НУШ, 5-6, 7 (пілотні в 2023/2024 н.р.) Державний стандарт базової середньої освіти (5 - 9 класи НУШ, у 2023 / 2024 н.р. - 5-6 класи та 7 (пілотування НУШ) Модельні навчальні програми (за ними розробляють навчальні програми) Модельні навчальні програми для 5-9 класів (НУШ) Стандарт ( 7 (крім пілотних) - 9 класи в 2023/2024 н.р.) Державний стандарт загальної середн

Звертання. ОлесЮ чи ОлесЕ?

Звертання до Олесі викликає плутанину (ОлесЮ / ОлесЕ) - це точно знаю  :) А насправді плутанини нема - пояснює Катерина Городенська. Кілька жіночих особових імен на -я, які донедавна булискороченими пестливими формами повних імен, стали в українському вжитку документальними, офіційними. Це — Леся (скорочене від Лариса, Олександра), Олеся (скорочене від Олександра), Орися (скорочене від Ірина, Ореста). У звертаннях до жінок із цими іменами спостерігаємо непослідовність у використанні закінчення кличного відмінка. Одні вживають їх із закінченням -е (Лесе, Олесе, Орисе), бо вони мають форму іменників жіночого роду м’якої групи першої відміни,інші — із закінченням -ю (Лесю, Олесю, Орисю), тому що цііменники виражають пестливе значення. Зважаючи на українську традицію утворювати форму кличного відмінка від загальних та особових жіночих імен м’якої групи з пестливимзначенням за допомогою закінчення ‑ю (пор.: бабуся — бабусю, матуся — матусю, Галя — Галю, Ганнуся — Ганнусю),рекомендуємо й ім

Формувальне та поточне оцінювання. Українська література для 6 класу

  Завантажити частину зошита для діагностувальних робіт (формувальне та поточне оцінювання) можна тут  (з а підручником «Українська література. 6 клас»  (авторки Олеся Калинич, Світлана Дячок;  за редакцією проф. Юрія Ковбасенка ).  Усі інші матеріали до підручника тут. Зокрема, у вільному доступі такі частини: Народні пісні. Календарно-обрядові пісні.  «Нова радість стала…» (давні й нові варіанти),  «Щедрик, щедрик, щедрівочка…» Народні пісні. Календарно-обрядові пісні.  «Благослови, мати, весну закликати», «Кривий танець», «Купайло, Купайло, де ти зимувало?» Григорій Сковорода. «Бджола та Шершень»  Леонід Глібов . «Вовк і Кіт»  Шкала оцінювання завдань. Додаток для самооцінювання. Відповіді - за QR-кодом. ЗМІСТ зошита Міфи прадавньої України. «Сокіл-Род», «Дажбог і Жива», «Дерево Життя». Дара Корній «Лісовик»............................................... 4 Народні пісні. Календарно-обрядові пісні. «Нова радість стала…» (давні й нові варіанти), «Щедрик, щедрик, щедрівоч

Таблиці, дорожні карти: навчально-методичні рекомендації з української мови та літератури, зарубіжної літератури на 2023 / 2024 н. р.

  Дуже зручно саме для вчителя-практика - пропонують авторитені фахівці Тетяна Гнаткович, Олена Котусенко, Оксана Опачко: ✴️Рекомендовані види робіт з української мови в 5-6 класах ✴️Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 7-9 класах ✴️Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 10-11 класах ✴️Рекомендовані види робіт з української літератури в 5-6 класах ✴️Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури у 7–9 класах ✴️Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури в 10-11 класах ✴️Контрольні класні твори пропонуємо давати у формі есе, мінітворів щодо розкриття певної проблеми чи образу програмового тексту тощо ✴️Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення ✴️Рекомендовані види робіт із зарубіжної літератури в 5 – 6 класах ✴️Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури в 7–9 класах ✴️Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури в 10-11 класах ▶️Завантажити чи переглянути матеріали можна тут: Ме

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в закладах загальної середньої освіти у 2023 / 2024 навчальному році

  Методичні рекомендації для вчителів української мови підготували Ніна Голуб, Олена Горошкіна (Інститут педагогіки НАПН України), авторки модельної навчальної програми з української мови для 5-6 класів НУШ та підручників. Олена Горошкіна надала згоду на розміщення та поширення матеріалу (авторки оприлюднили матеріали частинами у фейсбуці у фаховій групі). Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в закладах загальної середньої освіти у 2023 / 2024 навчальному році Може бути цікаво Українська мова для 6 класу НУШ Українська література для 6 класу НУШ Українська література для 5 класу НУШ

ЗНО. ЧВЕРТЬ. Числівник чи все-таки іменник?

  Не бійтесь заглядати у словник... Максим Рильський Учора старшокласники складали ЗНО з української мови та літератури. Звісно, кожен учитель, не чекаючи офіційних відповідей, перевірив зошити своїх учнів. Так зробила і я. Але, зізнаюся, у завданні 28 зі словом "чверть" засумнівалася. Спочатку визначила як іменник (про що написала у своєму інстаграмі), адже в чинних підручниках - іменник. Але потім вирішила, що в сполуці "чверть на восьму" "чверть" - частина дробу, тому числівник. Проте все одно "чверть" - це ЩО?, тому іменник (ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ У ТЕСТАХ - ІМЕННИК). Я вчитель і не боюся ані помилятися, ані вчитися, тому звернулася до правопису й чинних підручників (думаю, багато хто зробив так само). Варіанти наступні. 1. Правопис. У правописі (уже старому, правда, але ми до ЗНО готувалися за цим варіантом) у параграфі 72 "Дробові числівники" зазначено: "Половина (1/2), третина (1/3), чверть (1/4) відмінюються як